Kurser og Uddannelser

Hvorfor tage en NLP-Practitioner uddannelse?

 

Helt konkret får du nogle enkle og effektive pragmatiske værktøjer til at forbedre kommunikation, resultater og skabe succes. Disse effektive forandringsværktøjer kan anvendes direk- te til forbedring af generelle arbejdskvalifikationer og ikke mindst til egen udvikling. I uddannelsen er den personlige udvikling prioriteret højt og tilrettelagt på en sådan måde, at du kan udvikle dig i dit eget tempo og på din helt egen unikke måde.

 Hvad får du ud af at tage en NLP-Practitioner uddannelse?

 

 • Udvikler din evne til at skabe dybere kontakt og tillid, således at kontakten opleves tillidsvækkende.
 • Udvikler evnen til at aflæse og anvende kropssproget.
 • Få større accept og forståelse af dig selv og andres måde at opleve verden på.
 • Du lærer at opstille mål som er realistiske og attraktive - og ikke mindst, opnåelige for dig.
 • Du opnår at ændre mønstre, som tøven, nervøsitet eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande.
 • Du får bedre relationer til andre, og dermed større glæde.

 

Uanset hvad du tror du er,

er du altid mere end det!

 

Hvorfor sende medarbejdere på NLP uddannelse?

 

I opnår helt konkret et mere fleksibelt personale med metoder og værktøjer til at arbejde selvstændigt, målrettet og ansvarligt i hverdagen.

Bedre samarbejde med øget forståelse og en klar kommunikation, så konflikter undgås eller løses, samt fælles tydeligere mål.

Bedre omdømme, hvor der bliver flere oplevelser af at blive mødt og forstået med respekt i en god atmosfære.

Fleksible medarbejdere som er mere effektive, mere tilfredse og har mindre sygefravær.

 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

 

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af de forskellige teknikker, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Der er mulighed for at få personlig coaching eller terapi mellem modulerne til halv pris - kun 425 kr.

Holdstørelse: 9 - 15 deltagere

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP, samt uddeling af certifikat.

 

Uddannelsen består af 7 moduler

 

Hvert modul begynder lørdag kl. 9.00 – 17.00 og fortsætter søndag kl. 9.00  – 16.00.

Det anbefales at afsætte 1 – 2 øve aftener mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på ca. 6 måneder.


Pris for NLP-Practitioner uddannelsen

 

Samlet pris 18.500,00 kr. for undervisning, manualer m.m. Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.

Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, 4000 Roskilde.

Opbygning af NLP Practitioner uddannelse

 

€ NLP Practitioner    Hold P1/21               Start den 17. april 2021

               

Modul 1    17 – 18 april 2021                             

Modellen af verden, basis kommunikation og din måde at lære på.

 • Hvordan vi mennesker tænker og oplever forskelligt.
 • Hvordan vi aflæser og bruger kropssproget til at skabe bedre kontakt og tillid til andre.


Modul 2    8 – 9 maj 2021                              

Målsætning, spørgeteknik og sproget som værktøj.·      

 • Hvordan vi opstiller realistiske mål og opnår dem.·      
 • Hvordan vi stiller tydelige og præcise spørgsmål, så det skaber større forståelse. 


Modul 3    29 – 30 maj 2021

Personlige værdier og strategier. 

 • Hvordan vores indre værdier kommer til udtryk gennem vores adfærd og kommunikation.
 • Hvordan man kan forbedre sine indlærings- og motivationsstrategier.

 

Modul 4    26 - 27 juni 2021

Forhandling og konfliktløsning.·      

 •  Hvordan vi løser indre konflikter (på den ene side – på den anden side).
 • Hvordan en forhandling kan skabe ’vinder – vinder’ situationer, og dermed gode relationer.

 

Modul 5    7 – 8 august 2021

Ressourcer i sproget, metaforer

 • Hvordan vi kan skabe positive forandringer ved hjælp af sproget og metaforer.
 • Hvordan du kommer i kontakt med din indre kilde.

 

Modul 6    21 - 22 august 2021

Tidslinie-metoden, metaforer og egentilstand.

 • Hvordan du kan bruge Tidslinie-metoden til at slutte fred med fortiden
 • Hvordan man sætter sig op og forbliver i en god egentilstand.

 

Modul 7    4 – 5 september 2021

Egentilstand og evaluering.

 • Evaluering i teoretisk og praktisk anvendelse af NLP og uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

€

NLP Practitioner    Hold P1/22.              Start den 22. januar 2022

Hvad er en NLP Master Practitioner?

 

Som Practitioner ved du allerede hvor effektiv NLP værktøjerne er. Du er også opmærksom på hvor stor en effekt det har på dine evner/overbevisninger om dig selv og inden for kommunikation, undervisning, forhandling og ledelse.

Det er skridtet videre end teknikker - det er forståelsen for, hvad der ligger bag teknikkerne, og hvorfor de virker.

 

Hvorfor tage en NLP Master Practitioner uddannelse?

 

Denne Master Practitioner uddannelse henvender sig til dem, der ønsker at gå i dybden med NLP og som ønsker at forstå, hvad der ligger bag teknikkerne, og hvorfor de virker. Denne Master Practitioner uddannelse vil assistere dig til at tage et kvantespring i din viden og evne til at skabe endnu bedre og mere effektive resultater for dig selv og andre.

Gennem brugen af de senest udviklede indlæringsmetoder har jeg sammensat et uddannelses forløb, hvor form og indhold vil give dig en dyb forståelse for de menneskelige strukturer. Ved at integrere denne viden og forståelse vil du have mulighed for at skabe den afgørende forskel, der gør en forskel.

 Hvad får du ud af at tage en NLP Master Practitioner uddannelse?

 

 • Oplever at du udmærker dig inden for dit personlige felt, både personligt og arbejdsmæssigt.
 • Udvikler din evne til effektiv og konstruktiv modelering.
 • Du opnår at bruge grundstrukturerne i ledelse, undervisning og personlig coaching.
 • Du lærer at anvende avancerede sprogmønstre, så du får et endnu mere aktivt og ressourcefuldt sprog.
 • Du lærer at lave dine egne modeller gennem at arbejde med et modeling projekt, enten alene eller i gruppe.

 

 

                                             

 • Du opnår at kunne hjælpe andre med at ændre deres mønstre eller andre fastlåste uhensigtsmæssige tilstande, gennem daglig konversation.
 • Du opnår og oplever en kontinuerlig personlig udvikling og vækst.

 

Uanset hvad du tror du er,

er du altid mere end det!

 

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

 

Undervisningen foregår med en vekslen mellem teoretiske indlæg, demonstrationer af de forskellige teknikker og modeller, samt praktiske øvelser i mindre grupper.

Der er mulighed for at få personlig coaching eller terapi mellem modulerne til halv pris kun 375 kr.

Holdstørelse: 9 - 12 deltagere.

På sidste modul foretages en evaluering i teoretisk viden om NLP og du fremlægger dit modeling projekt, som herefter evalueres, samt uddeling af certifikat.

 

Uddannelsen består af 7 moduler

 

Hvert modul begynder lørdag kl.9.00 – 17.00 og fortsætter søndag kl. 9.00 – 16.00.

Det anbefales at afsætte 1 - 2 øveaftener i mellem hvert modul i uddannelses perioden, der er på ca. 6 måneder.

 

Pris for NLP Master Practitioner uddannelsen

 

Samlet pris 18.500,00 kr. for undervisning, manualer m.m. Depositum 3.500,00 kr. ved tilmelding.

Uddannelsessted: Hersegade 28, 1.sal, 4000 Roskilde.

Opbygning af NLP Master Practitioner uddannelse

 

€ NLP Master Practitioner    Hold MP1/2021            Start den 18. september 2021

               

Modul 1     18 – 19 september 2021                    

Identitet og motivation, samt analyse af strukturer.

 • Hvordan vore værdier og overbevisninger har indflydelse på os.
 • Du vil lære at elicitere og ændre værdier, værdi-hierakier, samt Livshjulet.

 

Modul 2     9 – 10 oktober 2021

Identitet og overbevisninger.

 • Hvordan overbevisninger har indflydelse på vores identitet.
 • Du vil lære en række meget virkningsfulde metoder, som kan ændre dybtliggende begrænsende overbevisninger og/eller identitetsproblemer.

 

Modul 3     30 – 31 oktober 2021

Fysiologi og præsentationsteknik.·      

 • Hvordan du anvender din fysiologi til at skabe og vedligeholde rapport med en gruppe.·      
 • Der vil være fokus på din personlige fremtræden og dine mønstre, og på hvordan du kan matche forskellige personligheds- og intelligenstyper.

 

Modul 4     20 - 21 november 2021

Modeling tekniker og metode.          

 • Her går vi ind til hjertet i NLP, hvor du lærer teknikerne bag modeling, således at du selv bliver i stand til at modelere netop det du ønsker at lære og/eller lære andre.
 • Du lærer at lave dine egne modeller gennem at arbejde med et modeling projekt, enten alene eller i en gruppe og som fremlægges til evalueringen.


Modul 5     4 - 5 december 2021

Avancerede sprogmønstre & metaforer.

 • Her ser vi på anvendelse af ”Sleight of mouth” sprogmønstrene, således at du endnu lettere skaber positive forandringer gennem sproget og ved hjælp af at bruge metaforer.

 

Modul 6     8 - 9 januar 2022

Livsmetaforer & egentilstand.         

 • Hvordan du elicitere og hvordan du kan ændre livsmetaforer.
 • Hvordan du sætter dig op og forbliver i en god egentilstand.

 

Modul 7     12 – 13 februar 2022

Evaluering

 • Fremlæggelse af modelingprojekt og evaluering i teoretisk NLP, samt uddeling af certifikat ved tilfredsstillende resultat.

 

€

NLP Master Practitioner    Hold MP 1/22    Start den 20. august 2022